NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prozatímní katalogizační záznam
předběžná katalogizace (nevh.), předběžný katalogizační záznam (nevh.), evidenční záznam knihovního dokumentu
Stručný katalogizační záznam, který má uživatele co nejrychleji informovat o existenci dokumentu do doby, než je nahrazen definitivním záznamem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001342.htm ]