NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přímý korporativní autor
Korporativní autor, který je prvotně odpovědný za obsah dokumentu, je původcem oficiálně dokumentárního nebo oficiálně informativního materiálu, dale pojmenovaná konference, u zvukových a audiovizuálních dokumentů orchestr, vokální soubor, baletní soubor, umělecká skupina apod.
[údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001349.htm ]