NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
původní katalogizace
Katalogizace aktivně prováděná v konkrétní knihovně se zpracovávaným dokumentem v ruce (de visu) v souladu s oficiálními katalogizačními pravidly. Je základem sdílené katalogizace
[původní výklad]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001352.htm ]