NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sine nomine
b. n., s. n. (ciz., zkr.)
Latinský výraz pro chybějící jméno nakladatele, nakladatelství v oblasti nakladatelských údajů bibliografického popisu, užívaný ve zkrácené podobě "s. n.", česky "bez jména" (nakladatele).
[ISBD(M)-1993:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001365.htm ]