NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
skupinová katalogizace
Metoda katalogizace nejčastěji tzv. drobných tisků, při níž je popisnou jednotkou - na rozdíl od individuální katalogizace každého jednotlivého dokumentu - skupina či sbírka dokumentů shodné tematiky, příbuzných typem dokumentu, popř. i čtenářským určením či korporativním autorem.
[HARRODS-2000:163]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001366.htm ]