NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
speciální katalogizace
1. Katalogizace speciálních druhů dokumentů (včetně historických), včetně dokumentů na různých médiích, jejichž obsah je uživateli přístupný pouze s použitím technických prostředků. - 2. Dříve též část katalogizační teorie, zabývající se metodikou, technikou a organizací speciálních katalogů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001374.htm ]