NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
spodní název
Zpravidla zkrácený název dokumentu, uváděný při archové značce na počátku každé složky v knize, někdy doprovázený i jménem autora díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:67]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001376.htm ]