NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
všeobecný popis
První úroveň víceúrovňového bibliografického popisu vícedílných dokumentů, obsahující údaje společné všem dílům, svazkům, částem dokumentu (společné údaje o odpovědnosti, souborný, popř. společný název či podnázev, společné označení vydání, společné místo vydání, nakladatelství, vročení, rozsah daný počtem dílů, svazků, částí).
[ISBD(M)-1993:55-56]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:76]
[NÁDVORNÍK-1969:65-67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 14 / 000001403.htm ]