NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
asociovaný termín
Termín řízeného slovníku sémanticky související s jiným termínem, přičemž mezi oběma termíny neexistuje vztah ekvivalence ani hierarchie. V tezauru jsou tyto termíny nazývány asociované deskriptory.
[HARROD-1990:524]
[KOVÁŘ-1984:192]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001506.htm ]