NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
generický vztah
rodový vztah
Sémantický hierarchický vztah mezi dvěma pojmy, z nichž jeden vyjadřuje rod a druhý druh.
[CHAN-1995:128-133]
[ČSN ISO 5127-6,1994:11-12]
[ČSN 01 0193,1996:22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001534.htm ]