NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hrubý klasifikační systém
Klasifikační systém omezený pouze na několik málo hierarchických úrovní, čímž jsou omezeny možnosti a rozsah klasifikace. Notační báze nejvyšší úrovně (počet hlavních tříd) může být široká. Slouží k přenosu bloku informací, popř. jako propojovací selekční jazyk.
[KOVÁŘ-1984:113]
[HARROD-1990:95]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001545.htm ]