NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
podřazený deskriptor
Deskriptor označující rozsahově užší pojem, který v hierarchickém vztahu reprezentuje členy třídy nebo části celku.
[ČSN ISO 5127-6,1994:17]
[ČSN 01 0193,1996:21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 15 / 000001593.htm ]