NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pořádání informací
pořádání znalostí, organizace znalostí
Organizace a reprezentace zaznamenaných znalostí s cílem zajistit efektivní využívání údajů, informací a poznatků obsažených v informačních zdrojích. Pořádání informací zahrnuje vytváření organizovaných souborů identifikačních a obsahových informací získaných informační analýzou dokumentu podle předem stanoveného systému. Podle typu vstupních informací se vyčleňuje identifikační pořádání informací a věcné pořádání informací.
[SCHWARZ-1999:5]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:249-250]
[KOVÁŘ-1984:9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001604.htm ]