NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přirozený slovosled
Respektování obvyklého, přirozeného pořadí slov ve jmenném záhlaví a ve víceslovné lexikální jednotce.
[CHAN-1995:51-53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001619.htm ]