NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
selekční údaj
selekční termín, selekční znak, přístupový bod
Znak selekčního jazyka, pomocí něhož lze organizovat a vyhledávat záznamy dokumenty nebo informace.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:300]
[HARROD-1990:4]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001629.htm ]