NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stromová struktura
Hierarchický klasifikační systém, v němž množina řetězců klasifikovaných pojmů má společný výchozí prvek.
[HARROD-1990:626]
[ČSN ISO 5127-6,1994:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001640.htm ]