NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vícejazyčný tezaurus
mnohojazyčný tezaurus (nespr.)
Tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z více než jednoho přirozeného jazyka a vyjadřující ekvivalentní pojmy v každém ze zahrnutých jazyků.
[SCHWARZ-1999:14]
[KOVÁŘ-1984:196-202]
[ČSN ISO 5127-6,1994:16]
[ČSN ISO 5964,1996:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001660.htm ]