NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znak rozšíření
Symbol označující spojení dvou nebo více bezprostředně navazujících tříd. Spojovací symbol, pomocí něhož je vyjádřen komplexní předmět tvořený pojmy téhož sémantického okruhu a pro něhož neexistuje jednoduchý znak.
[KOVÁŘ-1984:74]
[MCILWAINE-2000:64]
[ČSN ISO 5127-6,1994:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 16 / 000001671.htm ]