NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
institucionální uživatel
Instituce, která je prostřednictvím pověřených osob evidovaným uživatelem knihovny nebo informační instituce.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 17 / 000001799.htm ]