NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dálkový uživatel
distanční uživatel, vzdálený uživatel
Uživatel knihovnických a informačních služeb, který je místem pobytu vzdálen od místa, kde se tyto služby poskytují. Může se jednat o uživatele dokumentových služeb, které jsou mu zprostředkovány pomocí meziknihovní výpůjční služby, nebo uživatele informačních služeb, které jsou dostupné prostřednictvím informačních sítí (internetu).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001800.htm ]