NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odezva rešeršního systému -
Koeficient sloužící k hodnocení rešeršního systému definovaný jako poměr počtu vyhledaných záznamů k celkovému počtu relevantních záznamů v databázi. Obvykle se vyjadřuje v procentech.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:246]
[MATOUŠOVÁ-1988:57]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001864.htm ]