NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přidružený profil uživatele
Rešeršní profil uživatele přidruženého k nějakému standardnímu profilu.
[MATOUŠOVÁ-1988:137]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001877.htm ]