NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářský poplatek
čtenářský manipulační poplatek (nevh.)
Finanční částka, kterou knihovna požaduje od svých stálých i dočasných čtenářů jako paušální poplatek za registraci. Čtenářský poplatek je stanoven výpůjčním řádem knihovny.
[ODLIS]
[KÁNSKÁ-1999:64]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:76]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 18 / 000001886.htm ]