NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prodloužení výpůjčky
prodloužení výpůjční lhůty, prolongace výpůjčky, prolongace výpůjční lhůty
Rozšíření lhůty, po kterou může být knihovní jednotka vypůjčena. Prodloužení výpůjčky se obvykle neprovádí, pokud o dokument projevil formou rezervace zájem další uživatel.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:79]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001913.htm ]