NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
provozní doba
výpůjční doba, půjčovní doba, otevírací hodiny, provozní hodiny
Pevně stanovené doba, po kterou knihovna v souladu s knihovním řádem poskytuje knihovnické a informační služby.
[údaj neuveden]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001920.htm ]