NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dočasný čtenář
Čtenář, který získal právo užívat služeb knihovny na omezenou dobu. Jedná se většinou o osobu (či skupinu), která dočasně pobývá v místě působnosti knihovny (lázeňská místa, rekreační střediska, rekvalifikační kurzy, letní tábory aj.).
[VÁŠOVÁ-1995:34]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001937.htm ]