NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolektivní čtenář
kolektivní uživatel
Právnická osoba (instituce, organizace, společnost apod.), která je prostřednictvím svého pověřeného pracovníka uživatelem knihovny.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:26]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 19 / 000001947.htm ]