NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
itinerář
Ve smyslu diplomatiky sestavení údajů o místě pobytu určité osoby na základě různých materiálů, především však listin jí vydaných.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:197]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002215.htm ]