NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pultový systém
Způsob ukládání knih v knihovnách, typický pro období rukopisné knihy, při němž byly knihy vykládány na horní desky lavic (čtecích pultů), na nichž je čtenáři četli.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:101]
[HLAVÁČEK-1994:21a]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002247.htm ]