NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
raný tisk
Tisk z první poloviny 16. stol. (paleotyp), také tisk od počátku knihtisku do r. 1550 včetně.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 22 / 000002248.htm ]