NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
duktus
1. Způsob kladení jednotlivých tahů při psaní písmen. Při morfologické analýze psaného písma se zpravidla zjišťuje, kolika tahy bylo každé písmeno sestaveno, v jakém směru a v jaké posloupnosti se tahy uskutečnily. - 2. V typografii označení poměru hlavních a vedlejších tahů písmen.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:46]
[HORÁK-1948:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002304.htm ]