NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlaholice
glagolika, glagolice
Písmo, které podle tradice vytvořil Konstantin (Cyril) před příchodem na Velkou Moravu (863) pro psaní textů ve staroslovenštině. Obsahovalo 38 písmen pocházejících hlavně z řecké minuskuly, v případě jednotlivých písmen bylo doplněné o znaky východních abeced, zejména hebrejské a samaritánské. Hlaholice se stala základem cyrilice, v některých oblastech Chorvatska je dodnes používána v liturgických textech mimořádně slavnostního charakteru.
[KUNZE-1975:673]
[UNIVERSUM-2001:CD-ROM.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002319.htm ]