NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historický dokument
vzácný dokument
Písemný artefakt minulosti bez bližšího materiálového, tematického či oborového rozlišení, jakož i jeho kopie, replika či publikovaná forma. Může jím být jakýkoli text minulé, tzv. mrtvé kultury, jakékoli spojení textu a fyzického materiálu v záznam na nosiči nebo podklad pro analogové náhradní nosiče či digitální kopie a jimi přinášenou dodatečnou informaci, popř. vzácný dokument specifického historického významu bez ohledu na stáří a obor.
[KNOLL-1999:105-109]
[KNOLL-2001:297-301]
[UHLÍŘ-2000B:205-212]
[UHLÍŘ-2001B:106-121]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002455.htm ]