NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
errata
corrigenda (zř.)
Seznam autorských nebo tiskových chyb, zjištěných po vytištění publikace, a jejich oprav. Bývá dodatečně vytištěný obvykle na samostatném lístku vloženém na začátek publikace (mezi titulní list a předmluvu) nebo na konci publikace.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:55]
[WIJNEKUS-1967:120]
[ČSN ISO 5127-2:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002485.htm ]