NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
layout
1. Základní, zpravidla kreslený koncept obsahového a grafického rozvržení dokumentu (velikost, umístění, barvy atd. obrázků a textu). Obsahuje také zvláštní instrukce pro sazeče, tiskaře a vazače. - 2. V oblasti DTP předloha strany pro lámání.
[OSVALDOVÁ,HALADA-1999:97]
[WIJNEKUS-1967:186]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002504.htm ]