NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řezačka
Stroj vybavený dlouhým těžkým pohyblivým nožem sloužící k oříznutí archů papíru po jejich vytištění na tiskovém stroji.
[WIJNEKUS-1967:154]
[ŠALDA-1983:300-301]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002523.htm ]