NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
slepecký tisk
Reliéfní tisk, popř. ražba bez použití barvy, který s využitím slepeckého písma umožňuje nevidomým osobám četbu textu pomocí hmatu.
[WIJNEKUS-1967:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002529.htm ]