NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tiskárna (polygrafie)
Instituce, která se zabývá činnostmi spojenými s tiskem dokumentů s použitím některé tiskové techniky. Úzce spolupracuje s vydavatelskými subjekty.
[ČSN ISO 5127-3A:15]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002541.htm ]