NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
minuce
minucí
1. Původně seznam dnů v roce, kdy je vhodné a kdy nebezpečné pouštět žilou (z lat. minutio sanguinis). Vzhledem k tomu, že určení těchto dnů souviselo s astrologickým chápáním astronomie, minuce obsahují různé hvězdářské značky. Objevují se od konce středověku, zřídka již v rukopisech, často v tiscích. - 2. Později kalendář, doplněný různými kratšími či delšími doprovodnými texty.
[BOHATCOVÁ-1990:142,164n.,316-317]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 25 / 000002564.htm ]