NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihkupecký řetězec
1. Soubor knihkupectví se společným majitelem anebo správcem, které se vyznačují podobnou úpravou prodejen a shodnými nabízenými službami. - 2. Soubor knihkupectví, s nimiž obchodně spolupracuje určitá distribuční firma, zpravidla v rámci určitého území.
[CELBOVÁ-2001:9-42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002632.htm ]