NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolibří vydání
drobnotisk, miniaturní vydání
Vydání knihy, příp. grafiky velmi malého formátu - (výška 10 cm nebo méně), pojaté celkově v malém měřítku, tzn. tištěné malým písmem na vhodný papír, svázané v jemně zdobené vazbě a pokud je ilustrované, kresby nebo reprodukce jsou v souladu s velikostí knihy.
[HARRODS-2000:485]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 26 / 000002645.htm ]