NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
půjčování díla
Zpřístupňování díla k dočasné osobní potřebě zařízením přístupným veřejnosti (např. knihovna) bez hospodářského prospěchu.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002744.htm ]