NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
částečná synonymie
Vzniká tehdy, když jsou lexikální jednotky běžně považovány za shodné, tj. za vyjádření téhož pojmu, ale ve skutečnosti lexikální jednotka označuje poněkud širší nebo užší pojem.
[ČSN 01 0188,1982:čl.38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002761.htm ]