NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvoujazyčná synonymie
bilinguická synonymie, bilinguická synonymita
Existence domácího a cizího výrazu pro týž pojem, např. českého a latinského výrazu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002763.htm ]