NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
termín
Slovo nebo slovní spojení použité k označení pojmu.
[ČSN ISO 5127-1,1993:1.1.2-08]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 27 / 000002797.htm ]