NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ontologie
1. Filozofická disciplína zkoumající obecné principy bytí. - 2. Jazykové, metodické a softwarové nástroje pro explicitní pojmovou reprezentaci skutečnosti, případně samotný výsledek této činnosti. Využití nachází především ve znalostním managementu a v pojmovém vyhledávání informací.
[SVÁTEK-2002:27-33]
[W3C WEBONT-2004]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003169.htm ]