NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpracování informací
Realizace určitého procesu na prvcích určité množiny informací s cílem odvodit novou množinu informací. Typické zpracovatelské procesy zahrnují sběr, organizaci, popis, ukládání, vyhledávání, transformaci a zpřístupňování informací. Výsledkem jsou uspořádané (organizované) nebo transformované informace.
[PINKAS-2002:31-34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 31 / 000003176.htm ]