NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konvenční jméno
Jméno, pod nímž je bibliografická nebo autoritní entita obecně známa a pod nímž je možno ji nejčastěji identifikovat. Může se jednat o jiné jméno, než je oficiální nebo úřední jméno entity.
[AACR2R ČESKY-1994:446,620]
[ČSN 01 0168-1988:20]
[USTANOVENÍ-2017:3]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[FUNKČNÍ-2002:20]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003721.htm ]