NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
povinné podpole
Ve výměnném formátu (např. UNIMARC, MARC 21) označení části záznamu, která musí být v záznamu obsažena. Příslušný standard vždy stanovuje, které podpole je povinné a které nikoli (nepovinné podpole).
[ČSN ISO 2709-1998:3.9]
[ČSN ISO 10324-1999:3.41]
[UNIMARC MANUÁL-1996: Část 2-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 44 / 000004459.htm ]