NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prostý text
V DTP vstupní text dokumentu pro textový editor nebo textový procesor bez řídících znaků, jež ovlivňují výsledný vzhled textu na obrazovce nebo na tiskárně.
[LAMPORT-1985:3]
[ Navigace - http://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012737.htm ]